S-a dat avizul pentru demolarea clãdirilor minei Petrila

465

Doar douã constructii, din 6, vor fi demolate cu acordul Ministerului Culturii si celelate rãmân în curtea minei, asa încât primãria va avea obligatia sã le întretinã. Vina este a celor care nu au gândit mai repede acest proiect, pentru cã banii din finantarea europeanã nu mai pot fi folositi dupã 31 decembrie 2017. Avizarea si reavizarea celorlalte clãdiri, însã, ar dura cam un an de acum înainte. „În primetrul minei Petrila au fost clasificate, ca monumente istorice, 5 clãdiri, iar în zona  lor de protectie, alte 23 de clãdiri trebuie sã rãmânã în amplasament. Din cele 23 de clãdiri, care urmeazã sã rãmânã în amplasament pe lângã monumentele istorice, administratia orasului Petrila si-a manifestat dorinta de a renunta la 6 dintre ele. În cursul zilei de marti a fost emis un nou aviz de cãtre Ministerul Culturii, iar din cele 6 clãdiri s-a pronuntat în a demola douã, mai exact putul cu schip si silozurile aferente, iar celelalte 4 intrã într-o urmãtoare evaluare în vederea desfiintãrii lor”, a spus Petre Drãgoescu, director tehnic SNÎMVJ. Nu mai este timp pentru o nouã evaluare, asa încât acum, primãria rãmâne cu ele, dacã va prelua amplasamentul.  „Din pãcate nu se mai poate face nimic în perimetru. Miercuri dimineatã am dat ordin de începere a santierului, pentru finalizarea lucrãrilor de demolare, urmând sã punem pãmânt fertil pe acest perimetru si iarbã, iar apoi sã îl predãm din nou la minister, care este proprietarul lor”, a mai adãugat Petre Drãgoescu, director tehnic SNÎMVJ. Perimetrul minei, cu clãdirile care rãmân în picioare vor putea ajunge la primãrie, primarul fiind de pãrere cã acolo va muta corpul administrativ.„Va trebui sã primim clãdirile în proprietate. Dupã ce se va finaliza proiectul de închidere, va trebui sã se emitã o HG, prin care sã ne fie transferate si, la acel moment, vom analiza si vom reabilita sediul administrativ al minei, ca sã ne putem muta”, a precizat Vasilicã Jurca, primar al orasului Petrila. Mina Petrila s-a închis la 30 octombrie 2015, iar perimetrul va fi predat, la firul ierbii, în 31 decembrie 2017, cel mai târziu. Mai multe idei au fost conturate în tot acest timp, iar administratia, ca si mai multe ONG-uri au regândit planul de utilizare al clãdirilor rãmase. Unele au fost demolate, în timp ce altele vor rãmâne în amplasament si primãria se va îngriji de ele, chiar dacã, pânã la capãt, nu le-a vrut pe toate.
Diana Mitrache

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza