Scandal internațional: SE Paroșeni & CEH și Guvernul vor fi pârâți de nemți la Banca Europeană de Investiții

376

Scandal internațional: SE Paroșeni & CEH și Guvernul vor fi pârâți de nemți la Banca Europeană de Investiții

În timp ce în plan local sindicaliștii se acuză între ei de situația CEH de parcă aceștia ar conta în ecuație, la fel și directori ce suferă de boala șefiei se răfuiesc cu subordonați sau superiori ce nu trec granițele județului, alții sunt prinși la mijloc de haosul din Complex, la butoane stă politicul central, care nu vrea să declare deschis că CEH nu are viitor. Între timp, nemții, prin firma CNIM, cea care construiește instalația de desulfurare la Paroșeni, printr-un contract trilateral SE Paroșeni/CEH-Guvern-Banca Europeană de Investiții (BEI), a dat ultimatum printr-o nouă notificare trimisă prin Tribunal, cu precizarea că va face plângere oficială BEI, lucru ce va declanșa un scandal internațional.
––––

Pe principiul dezbină și condu, Guvernul trimite de formă pentru a face declarații fără fond și fără intenții de realizare privind soluțiile, de atâtea ori găsite și neaplicate, în cazul Complexului Energetic Hunedoara. Așa se face că directorii și Consiliul de Administrație demisionează, se ceartă între ei, la fel și cei din CA, sindicaliștii se învinuiesc unii pe alții, de parcă fiecare în parte și toți la un loc ar avea puteri de decizie. Nu au nici unul! Nici chiar ministrul Energiei Andrei Gherea, nici Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor pentru că hotărârea a fost luată cu mulți ani în urmă…

Toate conducerile CEH perindate au fost lăsate cu bună știință să-și rupă gâtul fără nici o susținere/parteneriat aplicat cu statul într-o companie în care statul este acționar principal. La ultima vizită a ministrului Gerea se știa că nu avea mandat de la Guvern să rezolve problema din minerit, ci doar să potolească spiritele drept pentru care s-a născut un protocol fără valoare.
De ce oare se acceptă orice se cere în legătură cu salariații? Pentru că, aproape, orice ultimă dorință a celui ce va înceta din viață (mineritul) este îndeplinită…

În ultima perioadă s-au întețit disputele în cadrul Termocentralei Paroșeni, drum deschis de Dan Marinescu, directorul de proiect al ”Instalației de desulfurare a gazelor de ardere”, care a tot sesizat că lucrurile nu merg deloc bine. Acesta a semnalat nereguli pe linie ierarhică directă – doar în cadrul Termocentralei – pentru că mai departe nu avea competențe.
Prins în menghina haosului din cadrul CEH, Dorel Vișan, director al sucursalei, nu știe încotro s-o dea, la fel ca toți directorii din cadrul aceluiași Complex Energetic. Ca urmare, din cauza deciziilor contradictorii, a mimării, în ultima vreme, de negocieri cu Construction Industrielles de la Mediterranee –CNIM, firma germană cu care Paroșeniul, respectiv CEH, a încheiat contractul de realizare a ”Instalației de desulfurare a gazelor de ardere”, și nu cu TSB (TecnoService București), care este partener și sucontactant serios al CNIM, prinsă și ea la mijloc de situația din cadrul CEH, situația pare să-i scape de sub control.

Contractul nr. 142/2010 are putere de lege și sunt implicați SE Paroșeni-CEH-Guvernul României-Banca Europeană de Investiții-CNIM. Pentru că acest contract a fost încălcat începând cu destructurarea grupului de coordonare/supraveghere la Paroșeni în frunte cu directorul de proiect, până la sfidarea CNIM printr-o prezentare formală la negocierile de eșalonare a sumelor restante, după ce CNIM a sistat lucrările tocmai din acest motiv în decembrie 2014, acest proiect e gata să cadă deși e aproape de final, deși CNIM a făcut numeroase concesii.
Între timp salariați cu obligații și responsabilități au început să vorbescă despre nereguli pentru a se ”acoperi”, pentru că în cauză este vorba de sume mari și pierderi uriașe, prin nerespectarea contractului, care trebuie plătite, plus că DNA-ul este la modă și își flutură cătușele. Ca urmare, directorul SE Paroșeni are un proces pe rol în calitate de pârât, plus o plângere penală. Și mai există și alții care au recurs la plângeri tocmai pentru a nu deveni victime ale unui sistem în care nu au putere de decizie sau nu sunt lăsați să-și respecte fișa postului.
Că lucrurile sunt foarte grave și că situația CEH, prin contractul 142, de la SE Paroșeni, poate deveni un scandal internațional stă dovadă scrisoarea germanilor, respectiv a CNIM, ale căror argumente dezvăluie neseriozitate, încălcarea sistematică a unor legi, a articolelor din contactul ”Instalație de desulfurare a gazelor de ardere grupul nr.4 de 150 MW și pentru CAF-ul de 103,2 Gcal/h” și ”înlocuirea actualei tehnologii de colectare, transport și depozitare a zgurii și cenușii”, pentru respectarea condițiilor de mediu impuse de UE.

Originalul scrisorii a fost remis SE Paroșeni, CEH, ministrului Energiei Gerea, ministrului Finanțelor Teodorovici, prin intermediul Tribunalului. Asta pentru că nemții nu se cramponează de ”oameni mărunți”, în sensul celor fără putere de decizie, pentru că rezolvarea stă în mâna Guvernului, pentru că energia este politică de stat, nu este nici moftul lui lui Stancu, Jujan, Niculescu, Nica, Lorintz etc. Certurile din plan local sunt sterile, pentru că la butoane stă politicul de la centru…

––––––––––––––––––––-

Societății Complexul Energetic Hunedoara SA
Sucursala Electrocentrale Paroșeni
General Management
Vulcan 336250
Str. Paroșeni nr. 20
România/Jud. Hunedoara

Contactul dumneavoastră: dl Thomas Feilenreiter Data: 17.07.2015

Complexul Energetic Hunedoara – Contract nr. 142/2010
”Instalație de desulfurare a gazelor de ardere pentru grupul nr.4 de 150 MW și pentru CAF-ul de 103,2 Gcal/h” și ”înlocuirea actualei tehnologii de colectare, transport și depozitare a zgurii și cenușii”,
Proiectul CNIM nr. 4705/Proiectul LAB nr. 11132; LAB-TPP-150717_01

Notificare: Termenul ultim și definitiv pentru efectuarea plăților restante

Stimați domni,

Având în vedere că
• Complexul Energetic Hunedoara SA (CEH), în calitate de succesor legal al Termoelectrica SA și CNIM SA, în data de 19 noimebrie 2010 au încheiat și a rămas efectiv contractul nr. 142 privind lucrările cu obiectivul menționat mai sus,
• Datorită eșecului precedent al CEH de a plăti sumele TVA datorate, contractul menționat anterior a fost modificat începând cu data de 1 septembrie 2014 prin actul adițional nr. 5 care definește un grafic de plată ajustat pentru sumele restante,
• Întrucât din data de 30 noiembrie 2014, din nou nu a reușit să plătească sumele TVA datorate în conformitate cu actul adițional nr. 5 și drept consecință, CNIM a suspendat lucrările locale de instalare la contractul de mai sus începând cu 1 decembrie 2014,
• Această situație a eșecului plății persistă până în prezent și sumele neplătite au ajuns între timp la 7.477.092,72 euro (având în vedere termenii și condițiile actului adițional nr. 5), în prezent este o sumă de 4.004.397,56 euro (aproximativ 17.819.569 lei)(rezultând din facturile ale căror sume nete au fost plătite) și va crește în acest caz la 6.036.972,56 euro (aproximativ 26.864.528 lei) în următoarele 6 săptămâni,
• Prin scrisoarea LAB-TPP-150522 din data de 22 mai 2015, CNIM a trimis CEH prima notificare privind intenția de a deschide procedura de insolvență împotriva CEH, dacă CEH nu a plătit sumele datorate până la 30 iunie 2015,
• Fiind informați de CEH prin scrisoarea nr. 11014 din data de 11 iunie 2015 că plata TVA-ului restant la contractul 142/2010 se va face din resurse financiare rezultând din ajutorul de stat autorizat prin Decizia Comisiei Europene C(2015) 2652 final din data de 21 aprilie 2015. Acest ajutor de stat a fost anunțat a fi primit până în 25 iunie 2015,
• Fiind solicitat de CEH prin crisoarea DG 5028/26.06.2015 că o ședință de management pentru a negocia detaliile unui grafic de plăți și alți termeni și condiții pentru revocarea suspendării lucrărilor de instalare locale ar trebui să aibă loc după data de 13 iulie 2015,

Observăm
• Că la ședința de management menționată anterior care a avut loc în data de 16 iulie 2015, fără vreo notificare anterioară, CEH nu a participat prin reprezentanții săi autorizați să ia decizii, ci doar prin reprezentanții sucursalei Paroșeni,
• În timpul ședinței menționate, o indicație fără angajament a fost dată prin telefon de conducerea executivă (CEO) reprezentanților sucursalei Paroșeni de a furniza eventual un acont de 1 mil. lei (dintr-o sumă totală de 17.819.569 lei) provenind din ajutorul de stat de mai sus până în iulie…

Transmitem prezenta

NOTIFICARE

În conformitate cu art. 44.3.1 solicitându-vă să plătiți TVA-ul restant în sumă de 4.004.397,56 euro în termen de 14 (paisprezece) zile după primirea acestei notificări.

Cele de mai sus fiind menționate și având în vedere că
• Suma datoriilor menționate anterior este mai mare decât limita a 40.000 lei (confirm art. 5, pct. 72 din Legea nr. 85/2014), și
• CEH este în întârziere cu plățile ce persistă pentru o perioadă ce depășește 60 de zile, fiind aplicabil art.5 pct. 20 și 29 lit.a), 70-71 din Legea nr. 85/2006
Prin prezenta vă informăm, de asemenea, că CNIM va deschide cu efect imediat procedura de insolvență împotriva CEH, în afară de cazul când și fără vreun prejudiciu asupra altor drepturi contractuale,
• CEH, în termen de 14 zile, însemnând până la sfârșitul zilei lucrătoare de 31 iulie 2015, a plătit întreaga sumă aferentă TVA datorată pentru facturile care au fost plătite și care a devenit scandentă până la acea dată, însemnând o sumă de 4.004.397, 56 euro (pentru detalii consultați documentul atașat), iar suma a fost primită în conturile noastre cunoscute,
• CEH a prezentat o propunere angajantă incluzând un plan de garantare, ambele acceptabile pentru CNIM, pentru plata sumelor TVA care vor deveni scandente în viitor.

Vă notificăm, de asemenea, că o copie a acestei scrisori a fost trimisă în paralel d-lui Andrei Gherea, Ministrul Energiei, d-lui Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Finanțelor și d-lui Ștefan Nanu, Director al Departamentului Trezorerie și Datorie Publică.

În cazul în care vom fi obligați să deschidem procedura de insolvență, vă informăm că vom trimite o plângere oficială Secretarului General al Băncii Europene de Investiții (BEI).

Originalul acestei scrisori va fi trimis prin intermediul Tribunalului.

Cu stimă,
CNIM SA
Thomas Feilenreiter,
(Director proiect)
––––––––––––––––––––

O parte a sumei datorate a fost plătită de CEH, dar după atâtea concesii făcute de CNIM, firma germană nu mai este dispusă să fie tratată în acești termeni nemaiîntâlniți în relațiile contactuale occidentale.

 cronicavj.ro

Comenteaza

Comenteaza