Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu” – Simpozion „Exemple de bune practici”

352
Activităţi educative, culturale, ecologice…
La Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, Şcoala Gimnazială Nr. 6 şi Grădiniţa Nr. 1, în luna noiembrie au fost organizate diverse activităţi educative, culturale, ecolo-gice, grupate sub generice cum ar fi „Adoptă un stil de viaţă durabil”, „Marile probleme ale lumii”, „SOS Mediul înconjurător”, „Un dar pentru cel sărac”.
Toţi elevii şi toate cadrele didactice de la aceste unităţi de învăţământ s-au implicat în aceste activităţi, acestea fiind coordonate de Beatrice Andrei – director, Ana Maria Biro – director adjunct, şi Liliana Gheban – consilier educativ.
Simpozion. Expoziţie
Pe lângă aceste activităţi, în cadrul „Săptămânii Educaţiei Globale”, vineri, la biblio­teca şcolii, a fost organizat simpozionul „Exemple de bune practici”. Cadrele didactice au prezentat colegilor atitudini personale, experienţe din activitatea cu elevii. În această atmosferă colocvială, cadrele didactice participante, în sinea lor – credem, şi-au analizat activităţile, dar au primit şi sugestii pentru activi­tăţile viitoare, toate fiind menite pentru un învăţământ din ce în ce mai creativ şi mai performant.
Ambianţa bibliotecii a fost „colorată” cu o expoziţie cu lucrări plastice ale elevilor.
de Ionel Zmau

Comenteaza

Comenteaza