Softurile pentru recalcularea pensiilor, încã nu sunt functionale

384

În secolul vitezei, softurile care ar trebui sã recalculeze pensiile fostilor mineri nu sunt încã functionale. Mii de persoane asteaptã încã din toamnã anul trecut sã le fie recalculate veniturile.

Au trecut mai bine de sase luni si oamenii încã nu au primit niciun leu în plus. Asta în conditiile în care softurile nu sunt actualizate nici mãcar acum. “În ceea ce priveste Legea nr. 155/2016, noua modalitate de calcul se aplicã si persoanelor care s-au pensionat în perioada cuprinsã între 1 ianuarie 2011 si data intrãrii în vigoare a acestor legi. În cazul recalculãrii de pensii, se disting însã douã situatii: pensii stabilite în sistemul de programare Oracle, începând cu 2013, pentru care aplicatia informaticã este functionalã, si pensii stabilite în sistemul de programare FoxPro, în intervalul 2011-2013, pentru care este necesarã migrarea datelor în sistemul Oracle. Aceasta este o activitate complexã care implicã mai multe etape: identificarea situatiilor particulare, elaborarea, testarea unor noi versiuni ale aplicatiei pentru recalculare. În ceea ce priveste Legea nr. 192/2015, potrivit dispozitiilor legale, noua modalitate de calcul se aplicã persoanelor care s-au pensionat anterior datei de  1 ianuarie 2011 si care au lucrat în locurile de muncã si în conditiile precizate de lege. În cazul acestor recalculãri, pensiile sunt fãcute…”, aratã reprezentantii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. “Reglementãrile noi aduse atât de Legea nr. 192/2015, cât si de Legea nr. 155/2016 reprezintã o modificare majorã fatã de dispozitiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în vigoare la data stabilirii drepturilor persoanelor cãrora li se adreseazã. Din acest motiv, în faza de analizã efectuatã în vederea proiectãrii si dezvoltãrii modulelor aferente celor douã legi, s-au identificat douã situatii care au fost abordate distinct.În ceea ce priveste înscrierile noi în pensii, în baza Legii nr. 155/2016, modulul informatic este functional, începând cu 31.09.2016, pentru aceastã categorie de beneficiari fiind deja emise decizii de pensionare”, mai aratã oficialii ministerului de resort.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza