Statul român îsi ia mâinile de pe CEH

200

Statul român cunoaste problemele Complexului Energetic Hunedoara, dar nu poate interveni. Planul de retehnologizare la nivelul companiei se ridicã la peste 168 de milioane de lei.
Neavând fondurile necesare, oficialii Complexului au solicitat sprijinul statului. Modificarea legislatiei nationale ar permite acordarea unor ajutoare financiare. Numai cã statul nu vrea sã facã acest lucru, invocând diferite motive.
„Societatea Complexul Energetic Hunedoara a transmis la finele anului 2017 Planurile de dezvoltare a activitãtilor miniere si energetice pentru perioada 2018 – 2024, respective 2018 – 2030. Propunerile societãtii reprezintã, în principal, mãsuri care ar trebui luate de Guvern si Parlament, pentru modificarea legislatiei în vigoare, astfel încât sã fie sprijinitã activitatea, preponderant prin acordarea de sprijin financiar (subventii). Mentionãm cã Societatea a fost beneficiara unui ajutor de salvare acordat în anul 2016, ajutor care nu a fost returnat, respective transformat în program de restructurare, fapt pentru care solicitarea de mai sus reprezintã o dificultate majorã, fiind supusã atentiei Comisiei Europene, fapt materializat prin depunerea unei documentatii în vederea accesãrii unui ajutor de stat tip SIEG (serviciu de interes economic general)”, aratã un document al Ministerului Energiei.
Programul de investitii este estimat la peste 168 de milioane de lei. Ministerul Energiei noteazã însã cã CEH nu dispune de resursele necesare.
“Programul depus de Societate aratã cã, pentru continuarea activitãtii în conditii de sigurantã, sunt necesare investitii în valoare de 168.213.000 lei pentru perioada 2018 – 2024, întreaga finantare fiind solicitatã de la bugetul de stat, Societatea neavând sursele necesare. În ceea ce priveste aprecierea unui termen de finalizare a documentelor, acesta este conditionat de avizarea de cãtre Comisia Europeanã a documentatiilor depuse pentru: Organizarea unui SIEG (serviciu de interes economic general) cuprinzând grupul 3 de la CET Mintia (Deva) si grupul 4 de la CET Paroseni – prenotificarea este în analizã la CE pentru definitivarea si transmiterea notificãrii – în desfãsurare; Decalarea termenelor de închidere si prelungirea functionãrii minelor Lonea si Lupeni prin modificarea Planului de închidere si a ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din România prin includerea celor douã mine în temeiul Deciziei nr. C(2016) 7719 final din 24.11.2016 (decizia a fost adoptatã în 16.02.2018)”, mai aratã ministerul de resort.
Ministerul Energiei aruncã pisicã moartã în ograda Complexului Energetic Hunedoara. Sindicalistii si conducerea CEH au participat la toate aceste discutii.
“În final, precizãm faptul cã reprezentantii organizatiilor sindicale au participat la elaborarea programului de dezvoltare elaborate de cãtre conducerea CEH, precum si la discutii cu conducerea ministerului privind identificarea de solutii viabile pe tema continuãrii activitãtii societãtii în conditiile economiei de piatã”, mai aratã documentul.Astfel, statul român nu are nicio strategie pentru Complexul Energetic Hunedoara.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza