Etichetă: Jurca Vasile

Primăria Oraşului Petrila organizează licitaţie publică în data de...

de Ziarul Vaii Jiului 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Oraşului Petrila – Biroul P.D.P.C. - cu sediul în oraşul Petrila, str. Republicii nr.196, judeţul Hunedoara, telefon/fax. 0254/550760, cod fiscal...

ANUNŢ Primăria Oraşului Petrila

de Ziarul Vaii Jiului Primăria Oraşului Petrila, prin Compartimentul Corp Control Comercial şi Autorizare Transport Public Local, va procedura la atribuirea şi eliberare unui număr de 41 autorizații taxi, autorizațiile sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport public în regim de taxi pe raza teritorială a...

PETRILA / SPOT PUBLICITAR DESPRE COLECTAREA SELECTIVĂ

Invit locuitorii Petrilei să se implice activ în acest proiect,folosind în mod corect sacii de colectare,de care va beneficia fiecare gospodărie.Numai împreună,administrație locală și cetățeni,putem proteja mediul înconjurător prin reciclarea materialelor folosite,contribuind astfel la reducerea poluării și la conservarea resurselor naturale.Totodată prin acest mod de colectare putem menține un...