Tinerii absolvenţi ar putea fi integraţi pe piaţa muncii

243

Problema absolvenților ce își caută loc de muncă la finalizarea studiilor, dar și combaterea sărăciei rămâne o problemă de actualitate. Acum există sume de bani prin Fondul Social European pentru ca tinerii absolvenți să fie integrați pe piața muncii.

„Obiectivele FSE pentru perioada 2014-2020 sunt ocuparea forţei de muncă, sprijinirea accesului tinerilor pe piaţa muncii, incluziunea socială, creşterea calităţii educaţiei, o administraţie publică mai puternică. Având în vedere aspectele semnalate, România trebuie să depună toate eforturile pentru combaterea sărăciei, a marginalizării şi a excluziunii sociale. În scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, în anii precedenţi s-au acordat atât prestaţii universale cât şi adresate în mod specific unor categorii de persoane, sub formă de alocaţii, indemnizaţii şi ajutoare, respectiv alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului”, a declarat senatorul Haralambie Vochițoiu.

Senatorul mai precizează faptul că tinerii merită o atenție deosebită și că trebuie susținuți în găsirea unui loc de muncă.

Vochițoiu a solicitat, cu acest prilej în ședința Senatului un set de răspunsuri legate de  gestionarea acestor fonduri de Ministerul Fondurilor Europene și concret cum îi va spijini atât pe tineri, cât și implementarea în perioada următoare a unor proiecte pilot prin utilizarea schemelor tip voucher pentru a le testa în cadrul actualei perioade de programare. Acesta așteaptă un răspuns favorabil.

Iulia BĂLUȘĂ

Comenteaza

Comenteaza