Ultima şedinţă ordinară de Consiliu Local A adus două veşti bune

230
de Corneliu BRAN
Pe ordinea de zi, desfăşurată ieri, s-au aflat 12 puncte, din care 11 au fost proiecte de hotărâre. Suplimentar s-au mai anexat două proiecte, astfel că totalul lor a fost, într-un final, 13. Dintre acestea, 3 s-au amânat şi un altul, proiectul 11, a fost retras de primar de pe ordinea de zi, acest proiect vizând „trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Petrila” a unor terenuri.
Şedinţa s-a vrut festivă, numai că pe parcursul ei s-a cam lăsat cu ceva nervi…
Ultima şedinţă ordinară de Consiliu Local Petrila s-a dorit a fi una festivă, aşa cum se obişnuieşte la fiecare final de an. În sine aşa a fost, la finalul şedinţei primarul Ilie Păducel mulţumindu-le consilierilor locali în mod public pentru sprijinul dat în acest an la proiectele de hotărâre iniţiate de Executiv şi la problemele rezolvate pentru cetăţenii oraşului. Concluzia edilului a fost că şi aşa, cu toate problemele financiare inerente din aceşti ani tulburi pentru societatea românească, la Petrila s-a mai mişcat câte ceva, trecând apoi în revistă, pe scurt, realizările din acest an. Tot la final, fiecare consilier a primit câte o pungă cu cadouri, un calendar şi o felicitare din partea Executivului, şi s-a ciocnit câte o cupă de şampanie.
La ce aţi citit mai sus se poate spune că a fost o şedinţă festivă, de armonie, pace şi bucurie. Da, toate astea, numai la final. Pentru că în timpul şedinţei consilierii i-au cam lăsat cu ochii în soare pe cei din Executiv, în frunte cu primarul, în sensul că au amânat vreo două proiecte destul de importante, pentru care primarul dorea să le vadă trecute încă de-acum, ca să le susţină apoi la Bucureşti. Din cauză că cele două proiecte au fost incomplete, nefiind trecute toate datele, ele s-au amânat, deşi toţi consilierii au menţionat că într-adevăr ele sunt importante pentru oraş, „dar nu putem vota ce nu cunoaştem, fiindcă datele n-au fost trecute”. La unul dintre acestea tonul discuţiei a fost chiar destul de apăsat, nelipsind mult să izbucnească un nou scandal în sala de şedinţe, cel mai vehement din acest punct de vedere fiind consilierul Ioan Temneanu. Mai jos veţi citi şi care sunt aceste proiecte.
Prima veste bună 
Din şedinţă am reţinut două proiecte foarte importante şi mult aşteptate de petrileni. Este vorba de proiectele 3 şi 4 de pe ordinea de zi, care au vizat „stabilirea impozitelor şi taxele locale”, precum şi „stabilirea taxelor de concesiune şi închiriere” pentru anul 2015.
La propunerea primarului Ilie Păducel, la ambele proiecte s-a cerut ca aceste impozite, taxe locale, taxele de concesiune şi taxele de închiriere să rămână aceleaşi ca şi în anul 2014. Cerere a fost aprobată în unanimitate de către consilierii locali. Era şi păcat să se întâmple altfel de vreme ce petrilenii şi-au plătit cu conştiinciozitate toate aceste taxe, iar bugetul primăriei a ieşit pe plus la final de an, oamenii din localitate având un mare merit în acest sens. Dacă se continuă în acest ritm şi în anii care vin, aproape că aceste taxe pot rămâne tot neschimbate, sau poate foarte uşor ajustate, dacă ne gândim la inflaţie.
Cheltuieli cu 500 milioane lei vechi mai puţin pentru spital în 2014 decât în 2013
Proiectul nr. 5 a vizat „aprobarea achiziţionării prestărilor de servicii de registratură, curăţenie, întreţinere şi pază pe 2015 la Spitalul oraşului Petrila”.
La întrebarea consilierului local Doiniţa Bălănesc dacă aceste prestări de servicii costă mai mult decât în anii anteriori, directorul Edil Urban, Vasile Costache, prezent la şedinţă, a răspuns că vor creşte doar în funcţie de creşterea salariului minim pe economie şi foarte puţin la materialul igienico-sanitar, în urma solicitărilor personalului. Primarul Ilie Păducel a răspuns, de asemenea, întrebării, menţionând faptul că dacă în 2013 cheltuielile cu utilităţile la spital şi toate celelalte cheltuieli administrative au costat 3,1 miliarde lei, anul acesta au scăzut cu 500 milioane lei, ajungându-se undeva la 2,6 miliarde lei, în condiţiile în care cei de la Edil Urban au avut şi câteva lucrări mai mari, inclusiv înlocuirea coloanelor la canalizare.
Conform ofertei de preţuri, totalul general pe lună pentru plata unui registrator-contabil, a doi muncitori necalificaţi, a altor doi muncitori calificaţi şi pentru plata materialului igienico-sanitar (866,25 lei/lună) şi a celor de la pază va costa bugetul local 12.901,52 lei/lună (fără TVA). Proiectul a fost votat apoi în unanimitate de voturi.
Petrilenii vs. popicele
Un lucru inedit pentru Petrila va fi că de-acum înainte la Popicăria Petrila cetăţenii vor putea merge să joace, contracost, popice, bineînţeles, în afara programului sportivilor. Acest lucru va însemna că antrenorul Dobrică, care e de acord cu propunerea, va fi şi angajatul Edil Urban, iar în timpul când nu va fi antrenor va avea grijă de întreţinerea, de curăţenia sălii, precum şi de cei care vor intra în sală, pe bază de bilet. Toţi consilierii au fost de acord cu proiectul 6 de pe ordinea de zi, care viza „achiziţionarea prestărilor de servicii de întreţinere a popicăriei, pe o perioadă de un an de zile”. Doar că proiectul a fost amânat pentru mici detalii privind taxa de intrare şi alte chestiuni ce ţin de antrenorul Dobrică. Preşedintele de şedinţă, Gheorghe Bobar, a propus amânarea proiectului pentru zilele următoare, „când va avea loc probabil şi o rectificare de buget şi putem repune pe ordinea de zi şi acest proiect”.
La ordinea zilei – păşunile
Următorul proiect a vizat „aprobarea achiziţionării prestărilor de servicii de întocmire a studiului topografic în vederea elaborării Amenajamentului Pastoral – Amenajare a păşunilor proprietate publică şi privată a oraşului”. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente prevede obligativitatea consiliilor locale de aprobare a amenajamentelor pastorale valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială. În acest sens se impun prin lege achiziţionări de prestări servicii pentru întocmirea studiului topografic în vederea elaborării Amenajamentului Pastoral – Amenajare a păşunilor proprietate publică şi privată a oraşului. Acest lucru va costa bugetul local 20.014,12 lei (cu TVA).
Două proiecte amânate…
Deşi foarte importante, proiectele 8 şi 9 au fost cu… cântec. Unul dintre acestea prevedea „aprobarea unui amplasament pentru construcţie locuinţe în strada Tudor Vladimirescu”. Ilie Păducel a explicat că datorită faptului că Ambulatoriul din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Petrila este reabilitat şi modernizat, urmând să fie dotat şi cu aparatură modernă, după terminarea acestor operaţiuni, undeva spre jumătatea anului viitor, va fi angajat personal nou de specialitate.
„Pentru atragerea de medici şi personal calificat pentru acest ambulatoriu, trebuie ca pe viitor să asigurăm şi locuinţe de serviciu. De aceea ne-am gândit că pe acest amplasament să construim un bloc de locuinţe de serviciu, pe amplasamentul de lângă Edil Urban”. Viceprimarul Jurca a venit şi el cu o precizare, menţionând că oraşul Petrila a pierdut de curând la cabinetul stomatologic pentru elevi o doamnă medic stomatolog pe motiv că odată ajunsă în Petrila, după ce a câştigat concursul pe post, doamna respectivă a refuzat postul spunând că primăria nu-i asigură o locuinţă de serviciu. „Iar astfel de cazuri s-ar putea repeta dacă nu facem ceva”, a încheiat viceprimarul.
Pe bună dreptate, Doiniţa Bălănesc, activa consilieră liberală care a făcut mult pentru comunitatea petrileană, l-a întrebat pe viceprimar de ce nu se putea face evacuarea la una din locuinţele deţinute de primărie care au chiriaşi cu datorii mari. Primarul i-a răspuns consilierei că există procese pe rol, dând mai multe exemple, dar până la finalizarea lor primăria nu poate face nimic.
Consilierul Boantă a fost cel care a făcut ca acest proiect să se amâne şi care va face prin problema pusă să existe destule discuţii cu amplasamentul, menţionând că în zona unde se doreşte a se construi blocul e o zonă publică, e drept, dar cu verdeaţă şi cu nişte bănci şi bare de bătut covoare ale locatarilor din blocul aflat în imediata apropiere. De aici a început o adevărată polemică, în discuţie intrând şi consilierul Temneanu, care a menţionat că la articolul 1 nu se menţionează suprafaţa, adică exact câţi metri pătraţi va avea amplasamentul. I s-a răspuns că 670 mp. „Dacă nu întocmiţi bine documentaţia, eu ce să fac? Am stabilit clar să nu mai fie greşeli, că altfel nu votăm. Nu putem vota spaţii libere…”, a ridicat pe bună dreptate tonul Temneanu. Primarul a intervenit şi a menţionat că s-a înţeles greşit, că e vorba de spaţiul din spatele ambulatoriului. Cum din schiţa ataşată proiectului nu se distingea prea bine ce şi cum, în cele din urmă s-a căzut de acord că e un proiect foarte bun şi necesar, dar care trebuie refăcut şi repus pe ordinea de zi.
„Să nu înţelegeţi că ne opunem acestui proiect, ideea e bună, dar trebuie să avem date exacte, să ştim exact unde e amplasamentul şi atunci vom vota. Poate să existe liberă chiar o altă zonă”, a concluzionat printre altele Ioan Temneanu.
Cam aceeaşi discuţie a fost şi cu următorul proiect, cel prin care trebuia să se aprobe „amplasamentul pentru construcţia de locuinţe sociale în strada Parângului”. Lipsa datelor de la articolul 1 a făcut ca şi acest proiect să fie amânat pentru o şedinţă viitoare. Deci, mai multă atenţie la întocmirea documentaţiilor!
Şi Petrila va avea un bazin de înot şcolar
Cât pe ce era să se amâne şi proiectul de hotărâre nr. 10, referitor la aprobarea amplasamentului pentru construcţie bazin de înot şcolar pe strada 8 Martie. Practic, vorbim de un bazin de înot care ar urma să fie construit în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 5. Pentru că nu era scris, la întrebarea câţi metri pătraţi va avea amplasamentul s-a răspuns că 880 metri pătraţi de suprafaţă construibilă. Toată lumea a căzut de acord să aprobe acest proiect, consilierul Dragomir spunând că acest bazin va fi extraordinar pentru copiii care suferă de astm, medicii recomandând înotul. La fel, consilierul Matei a salutat ideea şi a vorbit cu nostalgie de vechiul ştrand al oraşului, menţionând că printr-un parteneriat public-privat sau printr-o investiţie publică acest ştrand ar trebui să reapară.
Toţi consilierii au votat acest proiect. Cum s-a încheiat şedinţa v-am relatat la… început.

Comenteaza

Comenteaza