În ultimii 11 ani, / 17 elevi din Petrila au fost recompensaţi cu Premiul „Ghiţă Boantă”

235
de Mihai BARBU
Profesorul de matematică Gheorghe Boantă a fost, ani de-a rândul, directorul Şcolii Generale Nr.5 din Petrila. Între timp, prof. Boantă  s-a transferat la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” din Petrila dar nu şi-a uitat, nici un moment, foştii elevi.
De 11 ani, el a instituit un premiul care îi poartă numele şi care e acordat, anual, celui mai bun elev care termină clasa a VIII-a. Anul acesta, prof. Boantă a constatat, cu surprindere şi cu nedisimulată bucurie, că trei eleve au absolvit, cu media 10,00, clasa a VIII-a. Elevele Luana-Cristina Jacotă, Maria Ilie şi Damaris Ilie (ultimele două sunt surori!) au fost recompensate, de profesorul Boantă, cu cărţi în valoare totală de un milion lei vechi. (O parte din cărţi au fost achiziţionate de la doctorul Dumitru Gălăţan-Jieţ, pentru ca elevii premianţi să ştie mai multe despre zona în care trăiesc şi învaţă.) Să recunoaştem că deţinătorii premiului nu beneficiază de o sumă importantă. Dar, să nu uităm că în ultimii 11 ani, 17 elevi de la Şcoala generală Nr.5 au beneficiat de Premiul „Ghiţă Boantă”, oferit de fostul director al şcolii. Dacă şi alţi oameni cu bani au face aceste fapte caritabile, măcar o dată pe an, altfel ar arăta serbările şcolare şi bibliotecile elevilor premianţi. În final, se cuvine să menţionăm că cele trei eleve fac parte din aceeaşi clasă, a VIII-a B, unde a fost dirigintă profesoara Mariana Danciu.

Comenteaza

Comenteaza