Un autor – o carte

321
de Mircea ANDRAȘ

Epigrame cu dedicaţie

“Dincolo de patimă” – Ioan Dan Bălan
Fără nicio cratimă,
Doar atâta vreau să zic:
Dincolo de patimă
… Zău că nu mai e nimic.

“Istoria secretă a literaturii” – Mihai Barbu
Tot răscolit-ai prin arhivă.
De astăzi însă-i prea târziu.
Secretu’ acuma-i în derivă
Că dacă ziariştii-l ştiu…?

“Risipiri” – Petrică Birău
Calci prin cioburi de cuvinte,
Te împiedici în priviri
Şi apoi, constaţi cuminte:
Nu ai loc de risipiri!

“De-a iubirea” – Marian Boboc
Între file nu e loc
Şi din vorbe ţes privirea
Vin aicea să mă joc
Cu cuvinte, de-a iubirea.

“Hipnoze” – Elisabeta Bogăţan
Ce ciudată e psihoza
Ce-o are unul sau altul,
Prima dată-i cu hipnoza
Şi apoi cu… criticatul.

“Adevăruri şi taine” – Nicolae Bumbea
Vezi, impresiile-s faine,
Cu secrete presărate.
Adevărurile-s taine,
Tainele-s… nedezlegate.

“Imensitatea punctului” – Valeriu Butulescu
Chiar dacă vrei, dacă nu vrei,
Să mai dezbatem în “lucrare”
Imensitatea virgulei
Şi-a semnului de exclamare.

“Condamnată la singurătate” – Alexandra Cândea Săndulescu
După cele citite, azi, în carte,
Sunt de acord, fără îngrijorare,
Să te condamne la singurătate
Dar dacă s-ar putea… cu suspendare.

“Scrisori din Delira” – Con­stantin Câmpeanu
Nu-şi va pune în cui lira
E deschis la orice vis
A scris scrisori din Delira
Alte scrisori… n-a mai scris.

“Viaţa lângă cer” – Vasile Copilu Cheatră
Eu gândesc că aşa-i mai bine,
Toţi, acolo, să se mute,
Dacă n-au rău de înălţime
Şi dacă au şi… paraşute.

“Înmulţirea greierilor” – Isidor Chicet
Despre greieri ce gândesc
Cei ce cartea-or s-o citească?
Chiar dacă nu prea muncesc,
Măcar să se… înmulţească.

“Simfonie despre păsări” – Loredana Cristea
E tinereţe foarte multă
Dar mă întreb de multe ori:
Aceste păsări ce ascultă
Sunt porumbei sau simple ciori?

“Este vreme” – Daria Darin
Mulţi îşi uită interesul,
Uită drumul, uită gara…
Este vreme! spune versul.
… Până  vine primăvara.

“Eu contez” – Gilbert Danco
Multe nu-s de spus acia,
Nici de cum sau nici de fel.
“Eu contez!” i-a spus soţia
… Care îi cita din el.

“Arhiva de goluri şi plinuri” – Mihai Dragolea
Cum totul pare în derivă
Şi scăzământul nu mai vine
Le punem toate la arhivă
Goluri prea multe, plinuri puţine.

“Pinacoteca” – Maria Dincă
Prin tablouri vin culori
Cu izul lor de tot fierbinte
Cuvintele-s atuncea flori
Ce ne vor mirosi în minte.

“Ecou de gând” – Cecilia Gabriela Feier
Ecourile trec aiurea
Şi se întorc cât mai curând,
Acesta e în veci pururea
Nu pentru toţi, ecou de gând.

“Viaţa în bocanci de ceară” – Diana Fondrea
Putând în tine să citeşti,
E-aşa, o pace generală.
Şi nu se-aude când păşeşti
Având bocancii tăi, de ceară.

“Gramatica morţii” – Augustin Frăţilă
Dinspre vii ai auzit,
(Hai, că le auzi matale!)
Cum că unul a murit
… Cu greşeli gramaticale.

“Piţărăii“ – Dumitru Gălăţan-Jieţ
Stau trei lupi şi un cioban,
Nemişcati, în gura tăii,
Să-l vadă pe Gălăţan
… Cum vine cu piţărăii.

“Prin inima sentimentului” – Ion Hirghiduş
De dragul momentului
Faima să te-ajungă,
Prin inima sentimentului
Să nu treci în fugă!

“Gloria zăpezii” – George Holobâcă
Zăpada poate fi ceva
Ce efemer va trece,
Că orişicâte ar avea
… Ea va rămâne rece.

“Târzie toamnă pentru dragoste” – Dumitru Dem Ionaşcu
Aşa precum aici ai scris
Târzie nu-i pentru amor
Dar, cu tristeţe, spun concis:
Târzie-i pentru viitor.

“Volbura” – Ileana Firţulescu
Viaţa noastră-i cum o ştii
Şi cum am mai spus odată
E bine de-o poţi citi
Chiar de e învolburată.

“Coliba dragostei” – Saveta Ititesc
Indecent una se plimbă
Prin coliba cea măiastră.
Şi ce dacă e colibă?
E colibă… da-i a noastră.

“Miros de lună plină” – Camelia Jula
Noaptea nu mai e străină
Şi nicicând nu o să fie
Un miros de lună plină
Vine dinspre… poezie.

“Casa fără uşi” – Mihaela Ligia Kelemen
Îngrozit, cu trei mătuşi,
Despre asta vorbit-am.
Casa este fără uşi.
… Se poate intra pe geam!

“Contrar aşteptărilor” – Ioan Lascu
Admite un cititor,
Unul ceva mai citit:
Contrar aşteptărilor
Volumul este reuşit!

“Camera cu poze” – George Negraru
Vino, nu mai aştepta!
Fiindcă vremile nu-s roze,
Hai! Şi-n cameră vom sta
Şi ne vom… uita la poze!

“Măseaua de minte” – Corneliu Marcu Loneanu
O, ce probleme ai cu ea!
Că-ţi voi răspunde, fără bani:
Cine mai are acea măsea?
Ea nu rezistă peste ani!

“Controverse filosofice” – Ştefan Nemecsek
Ţi-am urmărit din umbră zelul
Ce n-o să te multiplice.
Sunt controverse de tot felul
Ba, chiar şi… filosofice.

“La anii treizeci…” – Stelian Ologu
Ia aminte deci,
Nu fă pe nebunul.
La anii treizeci
Mergi pe… treizecişiunu!

“Puntea” – Lelia Osman
Ezitările prea lungi
De prin carte-mi scapă.
De pe punte poţi s-ajungi
Mai repede-n apă!

“Singurătatea căsniciei” – Ion Pascal Vlad
Până şi în căsnicie
E-atâta singurătate.
Fluieră  şi or să vie
Chiar şi opt… nemăritate.

“Cuvântul ca baioneta” – Marius Raica
Acesta-i, după noi, vendeta
Ce tehnica şi-a irosit.
Cuvântul e ca baioneta
Dar, crede-mă… mai ascuţit!

“Penultima partidă de zaruri” – Lucian Strochi
De ce-n loc la ultima,
Cum ar fi avut un rost,
Te descrii penultima?
Ultima nu a mai fost!

“Cursa cu oglinzi deformate” – Adriana Subin
Pentru mâine toastează
Cu paharul de absint.
Sunt oglinzi ce deformează
Şi oglinzi care… ne mint.

“Crângul albastru” – George Truţă
S-a mai stins pe cer un astru,
Am uitat cum să mai fim
Iară crângul cel albastru
… E tot verde, cum îl ştim.

“Anotimpurile lui Cupidon” – Augustin Ţanca
Anotimpurile lui
Şi săgeata arcului,
Păcatul bărbatului
La marginea… versului

“Du-te şi fă la fel!” – Dumitru Velea
Privi atuncea el,
În ochii ei uimiţi
Du-te şi fă la fel!
… Dar fără s-o imiţi…

“Paiaţa” – Ioan Velica
Paiaţa cântă, paiaţa ştie,
Paiaţa moare, paiaţa învie,
Paiaţa râde, paiaţa plânge,
Paiaţa are umoru-n sânge!

“Zilele” – Maria Voinea-Golgoţiu
Mai abrupte, mai domoale,
Ce de zile cu restrişti!
Nici la deal dar nici la vale
Nici prea veseli, nici prea trişti.

Comenteaza

Comenteaza